ตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 1-48 ซับไทย

ดูหนัง ตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 1-48 ซับไทย

เรื่องราวสมัยราชวงศ์ฉิน หานอวิ๋นซี เป็นบุตรสาว ของหมอหญิงที่เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ มารดาเสียชีวิตตั้งแต่นางยังเด็ก มีเพียงบิดาที่คอยดูแล หานหยุนซี เรียนรู้วิชาการแพทย์จากมารดา เมื่อมารดาเสียชีวิต นางจึงศึกษาตำราการแพทย์สืบทอดเป็นหมอหญิงรุ่นต่อมา เมื่อครั้งมารดาของ หานอวิ๋นซี มีชีวิตอยู่ เคยรักษา อาการป่วยเรื้อรังของไทเฮา จนหายประชวร ไทเฮาตอบแทนตระกูลหาน ด้วยการหมั้นหมาย หานหยุนซี ให้กับ อ๋องเจ็ดหลงเฟยเย่ แห่งแคว้นเทียนหนิง

ตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 01 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 02 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 03 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 04 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 05 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 06 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 07 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 08 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 09 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 10 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 11 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 12 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 13 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 14 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 15 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 16 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 17 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 18 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 19 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 20 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 21 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 22 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 23 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 24 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 25 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 26 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 27 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 28 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 29 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 30 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 31 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 32 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 33 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 34 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 35 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 36 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 37 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 38 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 39 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 40 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 41 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 42 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 43 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 44 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 45 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 46 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 47 ซับไทยตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ ตอนที่ 48 ซับไทย
เรื่องที่เกี่ยวข้องคุณอาจสนใจ